1) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis kliento galimybės naudotis www.magic-shop.lt svetaine bus ribojamos

2) Svetainės šeimininkai įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečioms šalims.

3) www.magic-shop.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 16 metų
juridiniai asmenys
jaunesni kaip 16 metų amžiaus asmenys turi gauti tėvų ar globėjų sutikimą

4) Kadangi pirkdamas mūsų parduotuvėje klientas įsigyja ne tik rekvizitą, bet ir triuko paslaptį, prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos

5) Draudžiama:
6) Nurodydami savo duomenis nerašykite "šveplai" - naudokite lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti ir tikslų gyvenamosios vietos adresą - tai reikalinga ne tik prekės pristatymui, tačiau ir sąskaitos formavimui. Jei visgi nuspręsite rašyti „šveplai“, mažosiomis ar didžiosiomis raidėmis, galite tai daryti be jokių suvaržymų - mes ištaisysime jūsų duomenis. Vienkartinis registracijos duomenų koregavimo mokestis 2 €.

7) Registruodamiesi privalote nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiųsdami pirmąjį užsakymą mes visada susisiekiame su klientais.

8) Mes pasiliekame teisę: